Projekt przebudowy Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. NMP. w Częstochowie

Opis projektu: Przebudowa izby przyjęć znajdująca się na parterze budynku B wraz ze strefą wejściową do budynku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP. w Częstochowie przy ul. PCK 1 oraz z budową dwustanowiskowego podjazdu dla karetek. Projekt obejmował także przebudowę dojazdu i dojść od strony
ul. Kilińskiego. Projekt zawierał wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową.
Pow. całkowita – 680 m2

Autor: Beata Kałka

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118

Fazy Projektu: Projekt budowlany – pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze, nadzór autorski.

EN