Projekt przebudowy Pracowni Cytostatyków Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. NMP. w Częstochowie

Opis projektu: Przebudowa – adaptacja części pomieszczeń apteki szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na Pracownię Cytostatyków. Projekt zawierał wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową. Pow. całkowita – 97 m2

Autor: Beata Kałka        

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118

Fazy Projektu: Projekt budowlany – pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze, nadzór autorski.

PL