Projekt przebudowy Oddziałów Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. NMP. w Częstochowie

Opis projektu: Przedmiotem inwestycji było  dostosowanie pomieszczeń istniejącego oddziału dla potrzeb oddziału  Psychiatrycznego dla chorych somatycznie wraz z przystosowaniem części pomieszczeń na cele Oddziału Psychiatrii Dziennej. Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji zlokalizowane są na parterze i I piętrze trzykondygnacyjnego budynku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP. w Częstochowie przy ul. PCK 7 Projekt zawierał wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową. Pow. całkowita – 669 m2         

Autor: Beata Kałka

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118

Fazy Projektu: Projekt budowlany – pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze, nadzór autorski.

PL