Projekt przebudowy Oddziału Fizykoterapii Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. NMP. w Częstochowie

Opis projektu: Projekt – przystosowanie Zakładu Fizykoterapii w WSZ do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP. w Częstochowie przy ul. PCK 1 . Oddział znajduje się na I piętrze pawilonu B Projekt zawierał wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową. Pow. całkowita – 320 m2

Autor: Beata Kałka

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118

Fazy Projektu: Projekt budowlany – pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze, nadzór autorski.

PL