Projekt przebudowy Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala w Wieluniu

Opis projektu: Projekt przystosowania Oddziału zlokalizowanego na poziomie I piętra w Budynku Szpitala Powiatowego w Wieluniu przy ul. Szpitalnej 16 do obowiązujących przepisów. Projekt zawierał wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową. Pow. całkowita – 504 m2.

Autor: Beata Kałka

Inwestor: Powiat Wieluński reprezentowany przez Zarząd Powiatu 98 – 300 Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 2.

Fazy Projektu: Projekt budowlany – pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze, nadzór autorski.

PL