Projekt przebudowy Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. w Częstochowie

Opis projektu: Projekt przebudowy Oddział Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży zlokalizowany na poziomie II piętra segment A i C w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP. w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118. Projekt zawierał wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową.
Pow. całkowita – 1870 m2

Autor: Beata Kałka

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118

Fazy Projektu: Projekt budowlany – pozwolenie na budowę , projekty wykonawcze, nadzór autorski.

PL