Projekt przebudowy Oddziału Reumatologii Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. NMP. w Częstochowie

Opis projektu: Przystosowanie Oddziału zlokalizowanego na poziomie III piętra pawilonu A dla potrzeb oddziału Reumatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP. w Częstochowie przy ul. PCK 1. Projekt zawierał wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową. Pow. całkowita – 480 m2

Autor: Beata Kałka

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118

Fazy Projektu: Projekt budowlany – pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze, nadzór autorski.

PL