Ginekologia WSS

Projekt przebudowy Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. w Częstochowie Opis projektu: Projekt przebudowy Oddział Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży zlokalizowany na poziomie II piętra segment A i C w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP. w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118. Projekt
Szczególy

Chirurgia Urazowo – Ortopedyczna

Projekt przebudowy Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala w Wieluniu Opis projektu: Projekt przystosowania Oddziału zlokalizowanego na poziomie I piętra w Budynku Szpitala Powiatowego w Wieluniu przy ul. Szpitalnej 16 do obowiązujących przepisów. Projekt zawierał wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową. Pow. całkowita – 504 m2. Autor: Beata Kałka Inwestor: Powiat Wieluński reprezentowany przez
Szczególy

Rehabilitacja WSS

Projekt przebudowy Oddziału Fizykoterapii Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. NMP. w Częstochowie Opis projektu: Projekt – przystosowanie Zakładu Fizykoterapii w WSZ do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP. w Częstochowie przy ul. PCK
Szczególy

PL